Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...

RD Roubalova

Název stavby: Stavební úpravy RD Brno – Stránice, Roubalova 10
Investor: soukromá osoba
Místo provedení: Brno
Datum realizace: 5/2012 – 07/2012
Náklady: cca 0,9 mil. Kč
Stavbyvedoucí: Ing. Miloš Nedoma

 

Řadový rodinný domek v chráněném památkovém pásmu byl opatřen ve dvorní části zateplením systémem Etics polystyrenem tloušťky 120 mm a zateplení soklu extrudovaným polystyrenem tloušťky 40 mm. Dále byly na fasádě provedeny, po výměně oken, klempířské práce (parapety, okapy a dešťové svody), úprava ocelového zábradlí vstupu do zahrady. Na rodinném domě byla provedena nástavba jednoho podlaží do střešního prostoru původní sedlové střechy. Střešní krytina byla vyměněna za novou cihelnou tašku, byl proveden nový hromosvod.  Vestavbou byla zřízena nová bytová jednotka se sociálním vybavením, součástí dodávky bylo vyzdění nových vikýřů, dodávka a montáž oken, obklady a dlažby na WC a koupelně. Zateplení prostorů mezi stávajícími krokvemi minerální vatou tloušťky 180 - 200 mm. Příčky byly prováděny jako zděné a sádrokartonové. Podhledy byly provedeny ze sádrokartonu. Podlaha bytové jednotky je v různých výškových úrovních, což bylo ovlivněno ponecháním stávající střešní stolice. Izolace podlah ke spodní bytové jednotce byla provedena zásypem Liapor a dvouvrstvým podlahovým sádrokartonem.