Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...

Administrativní budova Technologického centra

Název stavby: Administrativní budova Technologického centra
Investor: Josef Novák - Izolace
Místo provedení: Brno
Datum realizace: 06/2011
Náklady: 0,1 mil. Kč
Stavbyvedoucí: Roman Vlaha

 

Administrativní budova byla v minulosti zateplena. Vadou odvodnění střechy docházelo na objektu k zatékání do systému zateplení. Byla provedena oprava fasády spočívající v odstranění veškerých nesoudržných vrstev, místy až na polystyren, nahmoždinkování a provedení nové finální vrstvy. Součástí opravy byla i sanace atiky v místě zatékání.