Zábavné hry


Když se Å™ekne hry, tak vzpomenete si na své první hry, tÅ™eba když jste byly malé dÄ›ti? Já ano. Já jsem mÄ›la klobouÄku hop a nebo ÄlovÄ›Äe nezlob se. Já jsem jeÅ¡tÄ› vyrůstala v tÄ›ch devadesátých letech, takže my jsme nemÄ›li tak extra na výbÄ›r hraÄek, jako mají dÄ›ti dneska, takoví mileniálové. V dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu plno hraÄek, takže dÄ›ti se zabaví různýma hrama, tÅ™eba různé deskové hry a nebo dokonce už i hry na poÄítaÄi a nebo na tabletu a nebo na mobilním telefonu. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› samotnou také velice baví hry na mobilním telefonu. Já v tom nevidím vůbec nic Å¡patného. SamozÅ™ejmÄ›, že když tÅ™eba nÄ›kteří lidé zanedbávají své povinnosti a jsou jenom na mobilním telefonu a hrají hry, tak je potom nÄ›co Å¡patnÄ›. 

Jakým hrám dáváte přednost?

Bohužel nÄ›které dÄ›ti, kterým je tÅ™eba deset nebo jedenáct let a radÄ›ji dávají pÅ™ednost mobilním hrám a nebo poÄítaÄům, než aby se uÄili do Å¡koly. Tohle je potom samozÅ™ejmÄ› tedy Å¡patnÄ›, ale mnoho lidí říká, tÅ™eba že dneÅ¡ní dÄ›ti si neumí vůbec hrát, jenomže když si hrají na mobilním telefonu, tak je to pÅ™eci hra. Nebo jak je tohle myÅ¡leno, že když dÄ›ti jsou na mobilním telefonu? Nebo když hrají různé hry, tak co to znamená, že si neumí hrát? Podle mého názoru si právÄ› dÄ›ti hrají, hrají si ty poÄítaÄové hry a nebo hry na mobilním telefonu, tak proÄ nÄ›kdo říká, že si dneÅ¡ní dÄ›ti neumí hrát?

Hlavně malé děti si chtějí hrát.

Já si myslím, že kdyby nebyly mobilní telefony, tak samozÅ™ejmÄ› se dÄ›ti zabaví úplnÄ› jinak. Ale když už je ta možnost mít poÄítaÄ a nebo mobilní telefon a hrát tam hry, tak proÄ tohle nehrát? VždyÅ¥ ten poÄítaÄ nebo mobil je od toho. Já vím, že mobilní telefon byl primárnÄ› na volání a psaní zpráv, jenomže pozdÄ›ji se tam daly hry a to znamená, že když tam jsou hry, tak se samozÅ™ejmÄ› mají hrát. Tak já nechápu, proÄ nÄ›kteří rodiÄe a nebo i uÄitelé a tak podobnÄ›, mají s tím nÄ›jaký problém. Kdyby s tím byl tak úplnÄ› obrovský problém a veliká závislost, tak jednoduÅ¡e v tom mobilním telefonu ty hry nebudou.