Revize elektrických spotřebičů odhaluje nebezpečné závady


Elektrické spotřebiče se ve firmách musí podrobit revizi povinně, ovšem v domácnostech nikoli. Tam si klidně můžete provozovat na vlastní riziko i zodpovědnost třeba retro kousky, staré padesát let. A že to není nereálné, prokazuje i skutečnost, že se mnoho takových výrobků stále vyskytuje mezi sběrateli. Kupříkladu na Aukru seženete i elektrické spotřebiče z počátku dvacátého století. Jestliže máte doma starší spotřebiče, které jsou sice stále funkční, ale už pamatují nějaký ten pátek, tedy zhruba více než dvacet let, nechte je prověřit pro jistotu, co by, kdyby…

montáž jističe

Zkrat a požár – některé závady elektrických spotřebičů mohou být skryté, a odhalí je až elektrikář při revizi elektro. Je to například závada na vinutí elektromotoru, kdy tu může dojít ke zkratu a ke vzniku požáru. Přístroj se také může vznítit i závadou na elektronice a elektrických kontaktech ve svorkách. Dalším problémem mohou být přívodní šňůry, což je zvláště u starších spotřebičů obvyklé, protože je tu již zpuchřelá izolace vodičů. Některé staré kousky, například vysavače nebo kuchyňské mixéry mohou mít přívodní kabel dokonce obalený vrstvou textilie, která je již rozedraná a potrhaná.

přívodní šňůra spotřebiče

Hasicí přístroj – není to sice povinnost, ale v každé domácnosti by měl být alespoň jeden práškový hasicí přístroj. Ten bezpečně hasí i elektrická zařízení pod proudem, aniž by došlo k ohrožení osob, likvidujících požár. Ve chvíli, kdy v bytě začne hořet, vypukne většinou panika, ale máte-li při ruce „hasičák“, máte brzy situaci pod kontrolou.

Úrazy – kromě požáru může při kontaktu s elektrickými spotřebiči dojít i ke smrtelnému úrazu. Zejména přívodní šňůry jsou v tomto směru velmi nebezpečné, a u plastických hmot a gumy značného stáří to není nic nemožného. Buďte v tomto směru velmi opatrní a zbytečně neriskujte. Nechte prověřit raději každý muzejní kousek, který chcete používat v elektrické rozvodné síti.