Dětská léta


Ano, vÅ¡e se vyvíjí tak proÄ by tomu tak nemÄ›lo být i u her a hraní vÅ¡eobecnÄ›. Když jde kupÅ™edu technika a další vÄ›ci, musí nastat velké zmÄ›ny i u her. A je to tak a lze to vypozorovat. Pokud se dá například hokej jeÅ¡tÄ› stále považovat za hru, můžeme si vÅ¡imnout například výzbroje hokejistů. Jaká byla pÅ™ed padesáti lety a jaká je nyní. Je to dáno mimo jiné také tím, že se zlepÅ¡ila výroba bruslí, tudíž se hraje ve vÄ›tší rychlosti. Takže je vÄ›tší nebezpeÄí úrazu, a proto se také vylepÅ¡ují ochranné prvky. Dříve umÄ›lá hmota je nahrazována kvalitnÄ›jšími materiály. PÅ™ed mnoha lety se bruslilo pomaleji, hráÄi neumÄ›li puky zvedat a hrálo se ve sluÅ¡ivých oblecích.

hokejový brankář

Kdysi pradávno jsem Äetl v nÄ›jakém Äasopise, kde vyprávÄ›l náš brankář Jiří HoleÄek perliÄku z nÄ›jakého zápasu. Prý mu byl v brance tak horko, že si musel povolit motýlka. NÄ›jaké helmy a masky tehdy prostÄ› být nemusely. Pokrok jde samozÅ™ejmÄ› vidÄ›t i v jiných sportech, které jsou tÅ™eba na olympiádÄ› nazývány hrami. Zde se vylepÅ¡ují výkony v různých odvÄ›tvích, a to tÅ™eba jen díky výzkumům a novým materiálům. Každý sportovec má svůj tým, který se o nÄ›j stará a zabezpeÄuje ty nejlepší podmínky.  

herní ovladaÄ

Ale zpÄ›t k dÄ›tským hrám. Dříve staÄilo pár dřívek a nÄ›jaký ten hadřík. A dÄ›ti si s tím skuteÄnÄ› vyhrát umÄ›ly. My jsme mÄ›li už různé stavebnice, kovové, dÅ™evÄ›né nebo z umÄ›lých hmot a spolu s nimi jsme se také pÄ›knÄ› vyřádili. Nevím, jak je tomu dnes, zda se jeÅ¡tÄ› v dobÄ› poÄítaÄů vůbec nÄ›co podobného vyrábí. Snad ano, protože dÄ›ti to uÄilo kreativitÄ›. Možná se jí uÄí pÅ™es poÄítaÄ, těžko říci. Ale pÅ™i střílení po nepřátelích nebo zombiích se toho asi moc nenauÄí. Ale zase dlužno uznat, že nÄ›které hry které se dají pro poÄítaÄ sehnat jsou takzvané výukové a uÄit se s nimi tÅ™eba anglicky je jistÄ› lepší, než brejlit do knihy a být myÅ¡lenkami nÄ›kde naprosto jinde.