Zvítězí rozum nebo populismus?


Už delší dobu se naší zemi ekonomicky nedaří. Nejen že se nedá mluvit o rozkvÄ›tu, ale naÅ¡e situace přímo klesá ke dnu. Ekonomika chÅ™adne, nevzkvétá, a jediné, co utěšenÄ› roste, je státní dluh. Tedy náš spoleÄný dluh, o kterém se tolik lidí naivnÄ› domnívá, že jich se to netýká. Jenže i jich se to týká. Týká se to totiž každého z nás, vÅ¡ech, kdo jsou v této zemi doma.

váÄek s mincemi

VÄ›tÅ¡ina pÅ™edchozích vlád umÄ›la dÄ›lat hlavnÄ› jediné – dluhy. To jim Å¡lo lépe než co jiného. A tak jsme se dostali až do dneÅ¡ní situace, v níž už se vážnÄ› musí Å¡etÅ™it. Jenom slepci nebo zcela naivní lidé Äi populisté jsou jeÅ¡tÄ› schopni tvrdit, že je náš státní dluh nízký. Protože si lehce zjistíte, jak velkou Äástku by mÄ›l průmÄ›rnÄ› uhradit každý z nás. A ta, kterou nás kdysi Å¡okovala jedna z politických stran, když jako souÄást své volební kampanÄ› rozesílala faleÅ¡né složenky s výzvou k úhradÄ› onoho dluhu, je už dávno minulostí. Už dávno nedlužíme jenom Ätvrt milionu na každého ÄŒecha. A kdo to dokáže zaplatit? NÄ›kteří z nás sice mají dost velké úspory, ale co ti ostatní?

dvÄ› mince

DneÅ¡ní vláda koneÄnÄ› uÄinila pokus nÄ›co málo uÅ¡etÅ™it. Byla to vzhledem k panující situaci sice minimální a nic moc neÅ™ešící úspora, ale aspoň že to. Ale Äeho se tato vláda za svůj pozitivní přístup k problémům nás vÅ¡ech doÄkala? MÄ›li bychom jí být aspoň trochu vdÄ›Äní, jenže namísto toho pÅ™iÅ¡la stávka. Že prý nás tato vláda ožebraÄuje. A to proto, že nemá z Äeho brát a nechce nás zadlužovat takovým tempem jako její pÅ™edchůdci.

Prý proti Å¡krtům protestoval až milion naÅ¡inců. Což je hodnÄ› smutné. Krátkozraké. A urÄitÄ› nelze říci rÄení, že nevÄ›domost hříchu neÄiní. Tato stávka ve skuteÄnosti nebyla za blaho naÅ¡ich dÄ›tí, ale proti nim. Protože dneÅ¡ní dluhy budou platit jeÅ¡tÄ› i ony.

A co je na tom pozitivní? Snad jedinÄ› nadÄ›je, že zatímco milion ÄŒechů protestoval, bylo snad zbývajících devÄ›t a půl milionu opaÄného názoru. Protože jestli ne, skonÄí to s námi jednoho dne ekonomicky hodnÄ› Å¡patnÄ›.