Varování


NemÄ›li byste brát na lehkou váhu varování lékařů pÅ™ed stále se zvyÅ¡ujícím množstvím nejrůznÄ›jších závažných onemocnÄ›ní vÄetnÄ› onkologických, které je dáváno do souvislosti s elektromagnetickým zářením. Toto záření je produkováno nejen mobilními telefony a nejrůznÄ›jšími vysílaÄi, které nás Äím dál více obklopují. Problém je v samotných domácnostech, které jsou pÅ™eplnÄ›ny nejrůznÄ›jšími elektrickými zařízeními, poÄínaje mikrovlnkami, pÅ™es rádia, televizory, budíky, Wi-Fi pÅ™ipojení, nejrůznÄ›jší typy osvÄ›tlení až po běžná elektrická vedení Äi bezdrátové telefony.

Konejte!

VÅ¡ichni jsme neÅ¡Å¥astní, pokud ve své domácnosti nemáme dobrý signál, který by nám umožnil pÅ™ijímat televizní a rádiové vysílání Äi mobilní signál. To, co dnes považujeme za nedostatek a snažíme se napravit, může být v blízké budoucnosti považováno za nežádoucí a zdraví poÅ¡kozující element. Bez vymožeností soudobé techniky a civilizace žít už dnes vÅ¡ak nechce nikdo. Je proto velmi důležité zaÄít se zamýšlet nad tím, co můžeme udÄ›lat proto, abychom rizika, kterým jsme vystavováni díky vÅ¡em tÄ›chto technologiím, co nejvíce eliminovali. Ochrana pÅ™ed elektrosmogem, to jsou produkty BioProtect.