Kompromis


Pokud se dáme na astrologii, pak máme mnoho možností. BuÄ se této pavÄ›dÄ› chceme vÄ›novat sami, ze záliby, nebo ji chceme pouze pasivnÄ› využívat ve svůj prospÄ›ch v každodenním životÄ› a necháme si pravidelnÄ› sestavovat například týdenní horoskop, ale tÅ™eba podle potÅ™eby i denní, nebo naopak dlouhodobý, od profesionálů, kteří se astrologií zabývají.

Přínos

Jaký je vlastnÄ› přínos astrologie? Je to naprosto stejný přínos jako u vÅ¡eho, co se nedá změřit, zvážit, ale v co lze věřit. To nedokáží pochopit souÄasní vÄ›dci a sdružují se do obskurních spoleÄenství, jejichž jediným cílem je vyvrátit a znevážit vÅ¡echno, Äemu oni sami nevěří a nerozumí. NaÅ¡tÄ›stí jsou dneÅ¡ní Sisyfové jen neÅ¡kodným sdružením pÅ™evážnÄ› pÅ™estárlých vÄ›dců, vystudovavších v dobách, kdy zkouÅ¡ka z marxismu leninismu byla důležitÄ›jší, než znalost matematiky.