Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...

Štouračova 7, Brno

Název stavby: Zateplení bytového domu Štouračova 7, 635 00 Brno
Investor: Průkopník, stavební bytové družstvo
Místo provedení: Brno
Datum realizace: 08/2011 – 09/2011
Náklady: cca 0,68 mil. Kč
Stavbyvedoucí: Ing. Robert Kovář

 

Řadový panelový dům o šesti nadzemních podlažích měl narušen obvodový plášť ze struskokeramzitbetonových panelů. Byla provedena kompletní revitalizace severní stěny domu sestávající ze sanace stávajících panelů a zateplení. Zateplení bylo provedeno dle předpisu Etics polystyrenem a minerální vatou tloušťky 120 mm. Byly provedeny sanace chodbových lodžií včetně parapetních panelů. Dále bylo minerální vatou provedeno zateplení přiléhajících štítů na západní a východní straně. Při opravě fasády byla též provedena oprava zemnění a nový hromosvod na severní straně domu. Součástí opravy fasády byla i úprava zadního vstupu do domu.