Strategie firmy

Od roku 2004 nabízí stavební firma SKYSCRAPER spol. s r.o. komplexní portfolio stavebních prací zejména v rámci realizace pozemních staveb.

S ohledem na jedenáctiletou historii stavební firmy SKYSCRAPER spol. s r.o. na regionálním stavebním trhu v rámci které jsme zrealizovali více jak 470 stavebních zakázek tvrdíme, že své práci rozumíme a děláme ji proto, že představuje prostředek pro naši profesní seberealizaci.

Ne více, než je nezbytně nutné, se zabýváme historií. Zásadní důraz klademe na přítomnost a budoucnost naší firmy v době a prostředí, které je silně konkurenční, turbulentní a poměrně nestabilní, neboť je přímým obrazem ekonomické síly a stability země, tedy obyvatelstva.

Strategické cíle firmy SKYSCRAPER

  • Systematické budování dobrého jména firmy na regionálním trhu
  • Sledování nových trendů v oboru pozemního stavitelství
  • Zajištění finanční stability stavební firmy SKYSCRAPER spol. s r.o.
  • Zvyšování podílu na stavebním trhu České republiky s důrazem na Jihomoravský kraj
  • Neustálé zvyšování úrovně materiálně technického vybavení firmy
  • Neustálý důraz na vzdělávání pracovníků firmy bez ohledu na jejich pracovní zařazení
  • Zachování či rozšíření rozsahu zákaznického servisu jakožto prvku konkurenční odlišnosti
  • Ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí v místě realizace stavby
  • Poskytování „doplňkových“ služeb našim zákazníkům spojených s naší hlavní činností

Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...