Management jakosti

V rámci snahy o neustále zlepšování poskytovaných služeb směrem k našim zákazníkům bez ohledu na to, zda se jedná o zákazníky z veřejného, soukromého či podnikatelského prostředí jsme na přelomu let 2006 a 2007 vynaložili maximální úsilí za účelem certifikace Integrovaného systému řízení (ISŘ). V rámci těchto aktivit jsme postupně certifikovali naši stavební firmu SKYSCRAPER spol. s r.o. v níže uvedených oblastech:

 • Management kvality
 • Management environmentálního postoje k realizaci staveb
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dodržování pravidel spojených, resp. nezbytných pro udržení výše uvedených systémů je pod pravidelnou kontrolou nezávislého certifikačního orgánu, stejně jako pod průběžnou kontrolou interních auditorů naší stavební firmy, kteří jsou povinováni reportovat nadřízenému certifikačnímu orgánu.

Na zlepšování systému řízení jakosti při realizaci stavebních prací se podílí jak management firmy tak i jednotliví pracovníci v rámci svých kompetencí. Systém řízení jakosti je tak neustále zlepšován ve prospěch efektivity práce a úspor našich klientů.

Management stavební firmy SKYSCRAPER spol. s r.o., klade při dosahování spokojenosti našich zákazníků přednostní důraz na aspekty jako jsou:

 • Seriozní přístup k zákazníkům v rámci výběrového řízení či zpracování nabídky
 • Absence zavádějících obchodních metod ve smyslu poskytování zdánlivě výhodných nabídek
 • Respektování ujednaných obchodních podmínek po uzavření Smlouvy o dílo
 • Zajištění efektivity stavební výroby z pohledu vynaloženého materiálu i času
 • Snaha o udržení korektních vztahů s investory realizovaných staveb
 • Naslouchání potřebám zákazníků před, v průběhu i po dokončení stavby
 • Odpovědné jednání ve smyslu pravdivé a otevřené komunikace
 • Udržování motta ve smyslu „S námi vždy získáte o něco více …“

Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...