Revitalizace bytových domů

 

Stavební firma Skyscraper spol. s r.o. se mimo jiné aktivity aktivně podílí na udržení a zlepšení životního prostředí. Jednou z činností, která reflektuje tento záměr je aktivní pomoc investorům v přípravě a následné realizaci rekonstrukcí a revitalizací bytového fondu.

Služby spojené se snižováním energetické náročnosti budov poskytujeme těmto skupinám:

 • Jednotlivcům – vlastníkům bytových jednotek
 • Společenstvím vlastníků bytových jednotek jako celkům (SVJ)
 • Bytovým družstvům spravující bytový fond
 • Soukromým společnostem
 • Státnímu sektoru mající ve správě státní nemovitý majetek

Naše stavební firma již realizovala řadu investičních akcí spojených s revitalizací bytových domů, rodinných domů, bytových jednotek, veřejných a firemních objektům a právě z tohoto důvodu víme, co naši zákazníci potřebují.

Svým zákazníků poskytujeme ucelené portfolio služeb v rozsahu

Přípravných prací:

 • Zajištění tepelného auditu předmětné budovy
 • Zpracování optimálního projektu s důrazem na dosažení maximálních úspor energií
 • Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
 • Zajištění všech nezbytných povolení pro realizaci stavby (územní řízení, stavební povolení)
 • V případě potřeby zajišťujeme jednání s úřady ve věcech čerpání dotací

Realizace prostřednictvím vlastních pracovníků:

 • Zateplení střešního pláště včetně montáže nové folie
 • Výměna otvorových prvků z plastu, či dřeva nebo hliníku (okna, dveře)
 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Zateplení stropních konstrukcí sklepních prostor domu
 • Výměna zámečnických prvků (zábradlí, stříšky, apod.)
 • Realizace díla BEZ VÍCEPRACÍ a ve smluveném termínu

Servis po dokončení stavby:

 • Předání dokumentace skutečného provedení stavby
 • Osobní účast zástupců stavební firmy při kolaudačním řízení
 • Smluvní garance úspěšné kolaudace vázaná na výplatu finanční pozastávky
 • Záruky v řádu až 15 let od předání díla bez vad a nedodělků
 • Bezplatný poradenský servis 10 let po dokončení stavby
 • Sleva 10% na jakékoliv další práce na domě či práce spojené s rekonstrukcí dílčích bytových jednotek (rekonstrukce bytových jader, omítek, malby, podlahy, apod.)

 

Jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů, kteří mají akreditaci na provádění zateplovacích systémů pro budovy pozemního stavitelství a současně úzce spolupracujeme s dodavateli výrobků a technologií, potřebných pro splnění náročných podmínek programu Zelená úsporám. Zateplování staveb provádíme na nejvyšší odborné úrovni s pomocí nejmodernějších dostupných technologií.

 

Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...