O projektu

5 + kk se dvěma koupelnami, garáží + parkovacím stáním před domem, dvěma terasami s možností variabilní dispozice 6 + kk se dvěma koupelnami, garáží + parkovacím stáním před domem.

Popis hrubé stavby domu:

  • Základy a základové konstrukce
  • Izolace proti zemní vlhkosti pod obvodovými zdmi
  • Ležatou kanalizaci v objektu
  • Stropní železobetonovou desku se dvěma ocelovými sloupky pod průvlaky
  • Konstrukci krovu pultové střechy
  • Střešní krytinu z hydroizolační fólie EVALON vč. klempířských prvků
  • Přípojku vody (do vodoměrné šachty na hranici pozemku), kanalizace (s propojením v kontrolní šachtě na pozemku), plynu (do HUP na hranici pozemku) a elektro (do rozvaděče na hranici pozemku)
  • Plotovou zídku kolem pozemku ze štípaných betonových tvárnic se sloupky pískové barvy bez dřevěné výplně, hrubé terénní úpravy.

Popis stavebních konstrukcí a dokončovacích prací stavby rodinného domu:

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s garáží, tvořící dvojdomek sousedící garážemi, s pultovou střechou, odvodnění střechy je svedeno do dvorního traktu objektu. Konstrukce je tvořena  cihlovým zdivem z tvárnic Supertherm tl. 400 mm na základových pasech. Izolace proti zemní vlhkosti je z natavovaných asfaltových pasů. Příčky jsou cihlové tl. 115 mm, možnost změny na sádrokartonové.

Omítky vnitřní štukové s malbou, venkovní fasáda je zateplená kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm se silikonovou pastovitou omítkovinou a dekorativními prvky imitace obkladu dřevem. Soklová část je zateplená extrudovaným polystyrénem XPS tl. 60 mm a je ukončena mozaikovou omítkovinou.

Strop nad 1. podlažím je železobetonový.  Podhledy v 1.NP a 2.NP jsou sádrokartonové, v 2.NP jsou doplněny tepelnou izolací z minerální vaty tl. 260 mm (200 mm jako součást tepelné izolace střechy, 60 mm v rámci SDK podhledu), parotěsnou zábranou a jsou protipožární.

Okna a vstupní dveře jsou plastová z pětikomorového profilu REHAU Briliant Design s konstrukční hloubkou 70 mm v bílém provedení se zasklením U=1,1 (teplý rám). Garážová vrata jsou sekční na elektrický pohon s dálkovým ovládáním. Střešní krytina je z fólie PVC-EVA šedé barvy včetně klempířských prvků z poplastovaného plechu EVALON, kotvená do celoplošného bednění z OSB desek. Střecha je nesena dřevěnou konstrukcí krovu v kombinaci s ocelovými nosníky.

Vytápění a příprava TUV je plynovým kondenzačním turbokotlem. Součástí RD jsou přípojky vody, elektro, plynu a kanalizace a hrubé terénní úpravy. Dále pak příjezdová cesta (záliv na parkování auta) a parkovací místo před domem a vydlážděná terasa do dvorního traktu, okapový chodník.