Certifikace

Integrovaný systém řízení

V rámci snahy o neustále zlepšování poskytovaných služeb směrem k našim zákazníkům bez ohledu na to, zda se jedná o zákazníky z veřejného, soukromého či podnikatelského prostředí jsme na přelomu let 2006 a 2007 vynaložili maximální úsilí za účelem certifikace Integrovaného systému řízení (ISŘ).

V rámci těchto aktivit jsme postupně certifikovali naši stavební firmu SKYSCRAPER spol. s r.o. v níže uvedených oblastech Managementu kvality (systém řízení jakosti, komunikace s klienty, řízení stavebních zakázek, řešení reklamací apod., Managementu environmentálního postoje k realizaci staveb (řešení otázek spojených s dopadem realizovaných staveb na životní prostředí) a Managementem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (řešení otázek bezpečnosti prováděných prací, ochrany zdraví našich pracovníků, vyhodnocování rizik spojených s realizovanými stavbami).

Osvědčení o autorizaci

Své zaměstnance si vybíráme. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že kvalita našich pracovníků se odráží v práci, kterou odvádějí pro naše zákazníky a mají tak možnost budovat dobré jméno naši stavební firmy jako celku. Tento fakt je nedílnou součástí naší personální politiky.

Své zaměstnance systematicky vzděláváme a podporujeme jejich profesní rozvoj.

Profesní certifikace

Na zlepšování systému řízení jakosti při realizaci stavebních prací se podílí jak management firmy tak i jednotliví pracovníci v rámci svých kompetencí. Systém řízení jakosti je tak neustále zlepšován ve prospěch efektivity práce a úspor našich klientů.

Právě z těchto důvodů systematicky podporujeme rozvoj profesní erudice našich pracovníků a jejich vzdělávání věnujeme nemalou pozornost a to periodicky.

Jsme registrovaným dodavatelem programu Zelená úsporám, který je produktem Ministerstva životního prostředí České republiky. Máme za sebou řadu realizovaných revitalizací bytových domů zejména v regionu jižní Moravy a to jak z pozice generálního dodavatele tak i z pozice subdodavatele izolací staveb, plochých střešních plášťů, fasád a mnoha dalších.

Certifikáty pro stavební činnost

Certifikáty pro izolace a ploché střechy

Novinky

Se SKYSCRAPERem do nového zábavního parku WikyLand s.r.o.

SKYSCRAPER - generální dodavatel největšího zábavního parku na Jižní Moravě WikyLand s.r.o. více...

SKYSCRAPER s novou tváří

Stavební firma SKYSCRAPER, která působí na regionálním trhu již jedenáctým rokem... více...